Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VVJEWELRY

DE VERKOPER

V.VJEWELRY

Hoveniersstraat 19
2018 ANTWERPEN
email: vvjewelry.info@gmail.com
Handgemaakte fijne juwelen in 18K – V.Vjewelry (vvjewelry.be)

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0436253936 en BTW nummer BE0436253936


ALGEMEEN
Onze algemene voorwaarden zijn geldig op elk product tussen VVJewelry en elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop
Bij het bestellen van een product uit onze webshop accepteert u de Algemene voorwaarden van VVJewelry Wij hebben het recht om in allen tijde onze algemene voorwaarden te wijzigen.

PRIJS
Alle vermeldde prijzen zijn aangegeven in EURO en altijd inclusief BTW. 
Vervoers- of verzendingskosten worden betaald door ons.

De op de verkoopovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de website is aangegeven. De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de artikelen behoren en niet inbegrepen zijn in de prijs. 
Indien er door een foutje of vergissing een verkeerde prijs staat bij een artikel op onze webshop, hebben wij altijd het recht om deze prijs te wijzigen. U heeft dan het recht om af te zien van de bestelling en wordt het volledig bedrag terug doorgestort op uw rekening.

BETALING
De betaling gebeurt electronisch. Wij maken gebruik van verschillende veilige  betalingssysteem  Er kan betaald worden met Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard en Amex

De aankoop komt tot stand wanneer we een bevestiging krijgen van uw betaling, tot dan zijn de bestelde artikelen eigendom van VVJewelry.

 

LEVERING
De levering gebeurt na ontvangst van betaling. 
De levering gebeurt via de koerierdiensten van UPS 
De leveringstermijn duurt 3 tot 4 werkdagen voor leveringen in België of Nederland. 
Wij zorgen ervoor dat onze goederen worden verpakt op een manier die ze tijdens de verzending beschermt.

RUIL- EN HERROEPINGSRECHT
De klant heeft het recht de producten binnen de 14 dagen na ontvangst aan VVJewelry te retourneren.

Bij het correct en ongedragen en onbeschadigd retourneren wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald.

Producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking  naar 

VVJewelry

Hoveniersstraat 18

2018 Antwerpen 

Kosten van retour zijn altijd voor de koper.

Retourzendingen worden gedaan met UPS.

Met een geldige track&trace code.

PRIVACY

U kunt bij ons ook inschrijven voor een nieuwsbrief, aan de hand van uw email adres.  Dit wordt uitsluitend gebruikt voor nieuwsbrieven.  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  Wel geven wij uw gegevens (nl. email adres en telefoonnummer) door aan de koerierdienst zodat zij u een bevestigings email en/of -sms met track and trace nummer kunnen doorsturen. Indien u dit niet wenst, gelieve dit bij het bestelproces te vermelden.
VVjewelry respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

GARANTIE
Wettelijke garantie (enkel voor consumenten):
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Algemeen:
Om een beroep te doen op de garantie moet de koper het aankoopbewijs kunnen voorleggen en vooraf contact opnemen met VVJewelry waarna de klant het artikel op zijn/haar kosten terug dient te bezorgen aan VVJewelry. 
Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

 

VVJewelry 
Bereikbaar op het nummer 032337295 of via mail vvjewelry.info@gmail.com

Hoveniersstraat 19, 2018 Antwerpen

Cart

All available stock is in the cart

Your cart is currently empty.